Kurallar

  • Kahvaltı ve yemeğin yemekhane de yenilmesi ve kantine  salonuna götürülmemesi,
  • Odanın, yatakların ve kullanılan diğer yerlerin temiz ve düzenli tutulması,
  • Konuk Evi personeline ve diğer arkadaşlara saygılı olunması,
  • Konuk Evi dahilinde yasaklanan yerlerde sigara içilmemesi,yurda alkollü gelinmemesi ve yurda alkol içecek sokulmaya çalışılmaması,
  • İdarenin haberi ve izni olmadan hangi amaçla olursa olsun,yurtta para toplanılmaması ve dergi vb. yayınların dağıtılmaması,
  • Çalışma salonunda çalışma bittikten sonra ders araç ve gereçlerinin masa üzerinde bırakılmaması,
  • Yemek saatleri dışında yemek istenilmemesi, yiyeceklerin idarenin göstereceği yerde yenilmesi ve temizliğin bizzat yapılması,
  • Yüksek sesle konuşarak, şarkı-türkü söyleyerek veya TV-radyo açarak başkalarının rahatsız edilmemesi,
  • Konuk Evinde kaçak öğrenci barındırılmaması, barındırmak isteyenlere yardımcı olunmaması.
  • Konuk Evine ait demirbaş mallara zarar verilmemesi.